Rösträttsmöte

Välkommen till


N. Ågatan 10 A

fredagen 15 nov kl 19.00


För att medverka krävs att

- Framstämplad bok medtages

- 6 månaders nykterhet

- Vi återfall 2 månaders nykterhet


Mvh Styrelsen