De Fria Sällskapen Länkarnas Samorganisation

 

 

Den 26 juni 1999, vid riksträffen i Lycksele, bildades De Fria Sällskapen Länkarnas

Samorganisation.

Samorganisationen är rikstäckande. Huvuduppgiften är att företräda anslutna

länkråd och länksällskap som arbetar efter Sällskapet Länkarnas normalstadgar och

de Sju Punkterna, där ändamålet är att hjälpa alkoholskadade och missbrukare att

tillfriskna.

 

Samorganisationen har till uppgift att:

  • Samordna och tillvarata länkrådens och sällskapens gemensamma intressefrågor
  • Att vara ett kontaktorgan gentemot olika myndigheter
  • Gentemot statliga myndigheter redovisa hur de statliga anslagen har använts

i den samlade rörelsens verksamheter